معرفی 12 نرم افزار رایگان برای منشی تلفنی در اندروید

پارسیان کالا
24 اردیبهشت, 1402
بدون دیدگاه
3 دقیقه زمان مطالعه
نرم افزار منشی تلفنی اندروید

در ادامه، 12 نرم افزار برتر و رایگان برای منشی تلفنی در اندروید را برای شما معرفی می‌کنم:

 

1. Google Assistant:

این نرم افزار منشی تلفنی قدرتمندی است که با استفاده از صدای شما به شما کمک می‌کند تا با گوشی‌تان تعامل داشته باشید. این نرم افزار می‌تواند به سوالات شما پاسخ دهد، تنظیمات گوشی شما را تغییر دهد، یادآوری‌های شما را تنظیم کند و بسیاری از کارهای دیگر را انجام دهد.

لینک دانلود: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.googleassistant

 

 

2. Microsoft Cortana:

این نرم افزار منشی تلفنی قدرتمندی است که با استفاده از صدای شما به شما کمک می‌کند تا با گوشی‌تان تعامل داشته باشید. این نرم افزار می‌تواند به سوالات شما پاسخ دهد، تنظیمات گوشی شما را تغییر دهد، یادآوری‌های شما را تنظیم کند و بسیاری از کارهای دیگر را انجام دهد.

لینک دانلود: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.cortana

 

 

3. Siri:

این نرم افزار منشی تلفنی برای دستگاه‌های iOS است که با استفاده از صدای شما به شما کمک می‌کند تا با دستگاه خود تعامل داشته باشید. این نرم افزار می‌تواند به سوالات شما پاسخ دهد، تنظیمات دستگاه شما را تغییر دهد، یادآوری‌های شما را تنظیم کند و بسیاری از کارهای دیگر را انجام دهد.

 

 

4. Hound:

این نرم افزار منشی تلفنی با استفاده از صدای شما به سوالات شما پاسخ می‌دهد و می‌تواند برنامه‌های شما را اجرا کند، یادآوری‌های شما را تنظیم کند و بسیاری از کارهای دیگر را انجام دهد.

لینک دانلود: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hound.android.app

 

 

5. Robin:

این نرم افزار منشی تلفنی با استفاده از صدای شما به سوالات شما پاسخ می‌دهد و می‌تواند برنامه‌های شما را اجرا کند، یادآوری‌های شما را تنظیم کند و بسیاری از کارهای دیگر را انجام دهد.

لینک دانلود: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.magnifis.parking

 

 

6. Dragon Mobile Assistant:

این نرم افزار منشی تلفنی با استفاده از صدای شما به سوالات شما پاسخ می‌دهد و می‌تواند برنامه‌های شما را اجرا کند، یادآوری‌های شما را تنظیم کند و بسیاری از کارهای دیگر را انجام دهد.

لینک دانلود: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nuance.balerion

 

 

7. Jarvis Artificial Intelligence:

این نرم افزار منشی تلفنی با استفاده از صدای شما به سوالات شما پاسخ می‌دهد و می‌تواند برنامه‌های شما را اجرا کند، یادآوری‌های شما را تنظیم کند و بسیاری از کارهای دیگر را انجام دهد.

لینک دانلود: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jarvis.assistant

 

 

8. Indigo Virtual Assistant:

این نرم افزار منشی تلفنی با استفاده از صدای شما به سوالات شما پاسخ می‌دهد و می‌تواند برنامه‌های شما را اجرا کند، یادآوری‌های شما را تنظیم کند و بسیاری از کارهای دیگر را انجام دهد.

لینک دانلود: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.indigo.ai

 

 

9. AIVC (Alice):

این نرم افزار منشی تلفنی با استفاده از صدای شما به سوالات شما پاسخ می‌دهد و می‌تواند برنامه‌های شما را اجرا کند، یادآوری‌های شما را تنظیم کند و بسیاری از کارهای دیگر را انجام دهد.

لینک دانلود: https://play.google.com/store/apps/details?id=za.co.ubiquitech.aivc

 

 

10. Extreme- Personal Voice Assistant:

این نرم افزار منشی تلفنی با استفاده از صدای شما به سوالات شما پاسخ می‌دهد و می‌تواند برنامه‌های شما را اجرا کند، یادآوری‌های شما را تنظیم کند و بسیاری از کارهای دیگر را انجام دهد.

لینک دانلود: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.extremeapp.voice_assistant

 

 

11. Speaktoit Assistant:

این نرم افزار منشی تلفنی با استفاده از صدای شما به سوالات شما پاسخ می‌دهد و می‌تواند برنامه‌های شما را اجرا کند، یادآوری‌های شما را تنظیم کند و بسیاری از کارهای دیگر را انجام دهد.

لینک دانلود: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.speaktoit.assistant

 

 

12. Braina Virtual Assistant:

این نرم افزار منشی تلفنی با استفاده از صدای شما به سوالات شما پاسخ می‌دهد و می‌تواند برنامه‌های شما را اجرا کند، یادآوری‌های شما را تنظیم کند و بسیاری از کارهای دیگر را انجام دهد.

لینک دانلود: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brainasoft.braina&hl=en_US

بدون دیدگاه
اشتراک گذاری
اشتراک‌گذاری
با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.